تفاوت تجربه کاربری ux, رابط کاربری ui در طراحی وب سایت