پیام تسلیت باشگاه به خانوادگان شهدای حادثه تروریستی تهران