دکتر مهدی جبرائیلی

برنامه کلید – قسمت ۲۴ دکتر مهدی جبرائیلی

برنامه کلید – قسمت ۲۴ دکتر مهدی جبرائیلی دکتر مهدی جبرائیلی از آنچه برای موفق شدن لازم است می گوید. دکتر مهدی جبرائیلی که یک نابغه اقتصادی است از راه های رسیدن به خواسته ها میگوید، از اهمیت تلاش و [...]