مهدی جبرائیلی

مهدی جبرائیلی

مدیرعامل


 دبیر کل جامعه مدیران و کارافرینان حرفه ای اروپا و اسیا

مشخصات فردی

مهدی جبرائیلی

مدیر عامل

گالری تصاویر

ارتباط با ما از طریق کانال تلگرام

ارتباط با ما از طریق اینستاگرام