حمیدرضا کارگر

حمیدرضا کارگر

عضویت طلایی

مدیرعامل ارتباطات نور کوثر 


حمیدرضا کارگر

مدیر عامل

۰۲۱۷۷۲۶۴۴۱۳

۰۹۳۵۳۳۵۰۰۶۵

مخابرات و الکترونیک

hamidr_karegar@yahoo.com

با ما از مسئولیت پذیریمان لذت ببرید

گالری تصاویر

ارتباط با ما از طریق کانال تلگرام

ارتباط با ما از طریق اینستاگرام

تصاویر موجود نمی باشد.