صالح آتشی

صالح آتشی

عضویت طلایی

مدیرعامل 


من صالح آتشی متولد١٣۶۶ مهندس عمران مدیر عامل شرکت ساختمانی سازه گستر و فعال و علاقه مند در زمینه سخنرانی

صالح آتشی

مدیر عامل

شرکت ساختمانی -سخنرانی

٠٩١٢۴٠٩٩٣٨٨

شرکت ساختمانی -سخنرانی

بترس ولی انجامش بده

گالری تصاویر

ارتباط با ما از طریق کانال تلگرام

ارتباط با ما از طریق اینستاگرام

تصاویر موجود نمی باشد.