جهان جم

شرکت جهان جم راهبران البرز

درباره ماشرکت جهان جم راهبران البرز ارئه دهنده کلیه خدمات آموزشی -برگزار کننده کلیه همایش های و دوره های بازاریابی و فروش مدرن در استان تهران و البرز -مشاوره شغلی جهت راه اندازی کسب و کار – آموزش بیش از ۴۰۰۰ نفرشاغلین بخش حمل و نقل جاده ای نام و نام خانوادگی مدیرعامل محمد حسین محمدکریمی نام سازمان/ شرکتشرکت جهان جم راهبران البرز تعداد کارکنان آدرس کرج بلوار دانش آموز بلورا نبوت خ هاتف پ ۸ وب سایت نوع فعالیت انجام کلیه خدمات [...]