برچسب- آدم‌های موفق و ناموفق

۶فرق بین آدم‌های موفق و ناموفق

۶فرق بین آدم‌های موفق و ناموفق سال گذشته، دیوید کاپرن، نویسنده و مدیر عامل لایکبل لوکال، کارت پستالی را دریافت کرد که خصوصیات و رفتارهای آدم‌های موفق و ناموفق را با تصویر توضیح داده بود.   این کارت را یک عضو سازمان [...]