برچسب- آمازونگو

خرید آسان در فروشگاه Amazon

خرید آسان در فروشگاه Amazon با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی جدیدا صنعت فین تک دنیا از رونمایی سرویس جدید آمازون به نام “AmazonGo”بسیار حیرت انگیز است و سرویس جدیدی که قوانین بازی را برهم زد است تا کنون موضوع [...]