برچسب- برند

رنگ

نقش رنگ ها در خلق برندهای متفاوت

نقش رنگ ها در خلق برندهای متفاوت بر اساس تحقیقات بعمل آمده توسط محققان و روان شناسان رنگ ها بصورت قابل توجهی در جذب افراد جهت معرفی خدمات و یا محصولات اثرگذارند. همانطور که ترکیب رنگ ها در ارائه غذا [...]

خود حقیقی مان را بپذیریم

خود حقیقی مان را بپذیریم مرگ بر آمریکا؟ جمله ای که چندین سال است در حال شنیدن آن هستیم. خوب مرگ بر آن،‌ننگ بر آن.  باشد یا نباشد. آیا این گره گشای مشکلات اقتصادی است. نه، همان آمریکایی ملعون با [...]