برچسب- رهبران عالی سازمان های بزرگ جهان

مدیران عامل چه کتاب هایی می خوانند؟

مدیران عامل چه کتاب هایی می خوانند؟ برخی از رهبران عالی سازمان های بزرگ جهان اعلام کردند، مطالعه چه کتاب هایی آنها را در ماه های اخیر سرگرم کرده است و توانسته آنها را برای رسیدن به اهداف مهم سازمانشان [...]