برچسب- فوربس

خود حقیقی مان را بپذیریم

خود حقیقی مان را بپذیریم مرگ بر آمریکا؟ جمله ای که چندین سال است در حال شنیدن آن هستیم. خوب مرگ بر آن،‌ننگ بر آن.  باشد یا نباشد. آیا این گره گشای مشکلات اقتصادی است. نه، همان آمریکایی ملعون با [...]