مهدی بهاری

مدیرعامل

لیسانس حسابداری و فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تهران مرکز -مدیر عامل شرکت حسابداری تراز گستر البرز – عضو جامعه کانون حسابرسان رسمی کشور – بازرس مالی شرکت بیمه ایران به مدت ۶ سال – ناظر فنی و کارشناس و مشاور طرحهای خودکفایی و اشتغال به مدت ۵ سال – مشاور شغلی و راه اندازی کسب و کار – رییس هیات مدیره شرکت کار آفرین اندیشه کرج

مشخصات

موضوع فعالیت

ارائه کلیه خدمات و مشاوره مالی و سرمایه گذاری مالی و مالیاتی و راه اندازی کسب و کار

شعار:

یک شخص در یک لحظه دنیا را متحول می کند

نام و نام خانوادگی

مهدی بهاری

سمت

مدیرعامل

وب سایت :

گالری تصاویر

تصویری موجود نیست